Η Φιλοσοφία μας

Σας καλωσορίζουμε στον ιστοχώρο της Ανδρέας Γ. Πουρνάρας Οικοδομικά Υλικά. Η
εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην εμπορία βιδών και συναφών προϊόντων για
παραπάνω από 40 χρόνια.

Πρόσφατα η στρατηγική της εταιρείας μας εμπλουτίστηκε. Για πολλές δεκαετίες ήταν
προσηλωμένη στην ποιότητα των υπηρεσιών που πρόσφερε, εξασφαλίζοντας πάντα
ποιοτικά προϊόντα, στις συμφερότερες τιμές, την σωστή στιγμή.

Τελευταία θελήσαμε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας και σε προϊόντα υψηλής
τεχνολογίας με έμφαση στην καινοτομία. Έτσι σήμερα προσφέρουμε αναβαθμισμένες
υπηρεσίες με στόχο πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη.

Η φιλοσοφία μας βασίζεται σε δυο άξονες. Στην προσήλωση στην ποιότητα των
προσφερομένων υπηρεσιών και, από την άλλη μεριά, στην διαθεσιμότητα προϊόντων που
συγκεντρώνουν τεχνολογίες αιχμής σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις και καινοτομίες.